VỀ ĐỨC PHÚ THỊNH

Hướng dẫn sử dụng

Các sản phẩm may mặc thường đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền và cảm quan của trang phục. Tùy theo tính chất của sản phẩm như chất liệu, màu sắc, kiểu dáng... mà sẽ có những nhãn khác nhau. 

Giặt bằng máy

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

Chỉ giặt bằng tay

Không được giặt

Không được vắt

Nhiệt độ nước khi giặt

Giặt bằng nước nóng không quá 95°C

Giặt bằng nước nóng không quá 70°C

Giặt bằng nước nóng không quá 60°C

n_2

Giặt bằng nước nóng không quá 50°C

n_2

Giặt bằng nước nóng không quá 40°C

n_2

Giặt bằng nước nóng không quá 30°C

Quy trình sấy khô

Làm khô bằng máy

Chỉnh máy làm khô quần áo ở mức bình thường

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

Chỉ giặt bằng tay

Không được sấy

 

Không được ủi

Nhiệt độ

Chỉnh máy sấy ở nhiệt độ bất kỳ

Chỉnh máy sấy ở nhiệt độ thấp

Chỉnh máy sấy ở nhiệt độ trung bình

Chỉnh máy sấy ở nhiệt độ cao

Không dùng nhiệt hay hơi

Không được sấy

Hướng dẫn đặc biệt

 

Phơi khô trên dây

 

Phơi để nước tự chảy và khô tự nhiên

 

Phơi khô trên mặt phẳng

 

Phơi khô trong bóng râm

 

 

Tẩy

 

Có thể tẩy bằng chất oxy hóa

 

Chỉ tẩy bằng oxygen hoặc chất không có gốc chlorine

 

Không được tẩy

 

 

 

Ủi, sấy hoặc phà hơi

 

Có thể ủi

 

Ủi ở nhiệt độ không quá 200°C

 

Ủi ở nhiệt độ không quá 150°C

 

Ủi ở nhiệt độ không quá 110°C

 

Không được ủi

 

Không được phà hơi; không ủi bằng bàn ủi hơi

Giặt khô - Quy trình thông thường

 

Giặt khô

 

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

 

Giặt với thông số chuẩn của máy giặt

 

Giặt khô với hydrocarbons

 

Không được giặt khô