TIN TỨC NỘI BỘ CÔNG TY

Đối tác với Đức Phú Thịnh

Đối tác với Đức Phú Thịnh
Đầu năm 2017 Đức Phú Thịnh đưa vào hoạt động ngành Vận tải - Giao nhận hàng hóa nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác. Là một ngành trọng tâm của Công ty cùng phát triển song song với 02 ngành đang sản xuất và kinh doanh: May mặc và Văn phòng phẩm...


CÁC TIN TỨC KHÁC
Trang : 1