KIÊN THỨC HỖ TRỢ

Đặt hàng theo size

I. BẢNG CHỌN SIZE ÁO NAM NGẮN TAY

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

NGẮN TAY

S

72

46

28

23

M

74

48

29

24

L

76

50

30

25

XL

78

52

31

26

 

II. BẢNG CHỌN SIZE ÁO NAM DÀI TAY

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

NGẮN TAY

S

72

46

28

56

M

74

48

29

58

L

76

50

30

60

XL

78

52

31

62

 

III. BẢNG CHỌN SIZE ÁO NỮ NGẮN TAY

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

NGẮN TAY

S

60

36

24

19

M

62

38

25

20

L

64

40

26

21

XL

66

42

27

22

 

IV. BẢNG CHỌN SIZE ÁO NỮ DÀI TAY

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

NGẮN TAY

S

60

36

24

48

M

62

38

25

50

L

64

40

26

52

XL

66

42

27

54

 

V. BẢNG CHỌN SIZE ÁO THUN NAM

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

S

72

46

28

M

74

48

29

L

76

50

30

XL

78

52

31

 

VI. BẢNG CHỌN SIZE ÁO THUN NỮ

SIZE

DÀI ÁO

DÀI VAI

DÀI NGỰC

S

60

36

24

M

62

38

25

L

64

40

26

XL

66

42

27